Bestille henting av avfall - Best på Materialgjenvinning i Norge

Bestille henting av avfall - Best på Materialgjenvinning i Norge

Vi tar oss av all bæring, frakt og sortering.

- Flere benytter søppelhentingstjenester nå enn tidligere etter at det er kommet strenge krav til hva som ikke kan kastes og søknadsplikt med gebyrer til kommunene og for plasseringstillatelse av containere.
- Vi gjør det enkelt, henter skrotet hos deg og sorterer det ved innlevering.
- Gratis bærehjelp i inntil en time med to menn.
- Gratis transport.

Oslo Avfall Norge arbeider med innsamling, sortering, gjenvinning og ombruk av avfall. Vi eier og drifter et av Europas mest moderne ettersorteringsanlegg for husholdningsavfall, og har et omfattende ansvar for å forvalte ressursene i avfallet på en miljøriktig og forsvarlig måte. Vi arbeider kontinuerlig for at avfall skal få nytt liv gjennom en sirkulær tankegang, og tar hensyn til miljøet i alt vi gjør.

Oslo Avfall er et interkommunalt avfallsselskap for kommunene Oslo, Eidsvoll, Enebakk, Gjerdrum, Lillestrøm, Lørenskog, Nittedal og Rælingen.
Vår primæroppgave er å ivareta den praktiske gjennomføringen av kommunenes ansvar knyttet til håndtering av husholdningsavfall.

Vårt miljøfokus: Miljøledelsessystemet hos Oslo Avfall er basert på kravene i ISO hente søppel :2015 og vi har følgende overordnede miljøpolitikk: Selskapets formål er på vegne av deltakerkommunene å drive mottak, innsamling, transport, behandling og omsetning av avfall i kommunene og særlig sørge for: